Natuurreservaat Beerze

Het Natuurreservaat Beerze is te vinden ten zuiden van de Overijsselse Vecht tussen Ommen en Mariënberg. Het reservaat is zo’n 400 ha groot en zeer divers in landschapstypen. Onze camping ligt midden in het natuurreservaat. Het is eigenlijk

Zo zijn er de cultuurgronden langs de Vecht bij het esdorp Beerze, het oorspronkelijke landgoed ‘Beerze’ bestaande uit een landhuis en landgoedbos, het stuifzand, mooie oude dennenbossen, een langgerekt met eiken(hakhout) beplant kamduin, uitgestrekte jeneverbesstruwelen, een veenputtencomplex en droge en natte heide.

Een van de eerste aankopen van Stichting Het Overijssels Landschap was in 1937 een Saksisch boerderijtje met rieten kap en bijbehorende schuren en land in het dorp Beerze (beschermd dorpsgezicht). De boerderij en schuren zijn Rijksmonument en worden gebruikt als woning voor een medewerker van Landschap Overijssel.

Beerze is een zeer fraaie hoevenzwermnederzetting en een typisch esdorp. Op de zwart houten schuren zijn kenmerkende strovlechtwerken te vinden.

Sinds 1999 is Landschap Overijssel (ontstaan na de fusie van Stichting Het Overijssels Landschap en Landschapsbeheer Overijssel) beheerder van het 400 ha grote Natuurreservaat Beerze.